fredag 16. desember 2011

Vil du være med?

Til alle agilityinteresserte

I lang tid har det foregått diskusjon omkring organiseringen av agilitysporten i Norge. Det hersker svært delte meninger, men felles for de fleste er at vi ikke er spesielt fornøyd med dagens situasjon. Diskusjon på hver vår kant hjelper lite, sporten trenger et åpent, demokratisk forum å bli enige i.

Vi er et par stykker som ønsker å starte en organisasjon som kan samle agilityNorge til ett rike - et forum hvor vi kan diskutere, bli enige, og deretter agere. For å få til det, trenger vi hjelp og støtte fra nettopp deg.

I første omgang kommer vi til å nedsette et midlertidig styre (interimstyre), lage en webside med informasjon, og åpne for innmelding. Deretter kan man tenke i retning av mer formell organisering. Det er svært viktig for oss at prosessen er åpen, demokratisk og inkluderende. Vi vil derfor unngå å ta for mange avgjørelser om form, innhold og målsetning før alle har sagt sitt.

Hvis nettopp du har lyst å være med på å forme fremtiden i startfasen, for eksempel ved å sitte i interimstyret (eller noe annet!) setter vi pris på om du tar kontakt, for eksempel på mail til agilitynorge@gmail.com

med vennlig hilsen
Lene Kristin Wilhelmsen, Ingerid Margrete Klaveness mfl.