fredag 3. august 2012

Store nyheter!

Norge har fått en egen agilityorganisasjon: Norsk Agilityklubb!

Onsdag 4. juli ble det avholdt et konstituerende årsmøte på Voll i Rogaland (i forbindelse med Agilityuken 2012). 25 personer var tilstede på møtet, og følgende styre ble valgt:

 • Rune Huseby (leder, Vestfold)
 • Ingerid Klaveness (Telemark)
 • Lene K Wilhlemsen (Sør-Rogaland)
 • Frode Grande (Møre og Romsdal)
 • Annica Vestman (Sør-Trøndelag)
 • Jenni Lethinen (Akershus)
 • Monique Mejlander-Larsen (vara, Buskerud)
 • Beate Harms (vara, Østfold)


I nær fremtid - primæroppgaver 
Styret vil nå jobbe for et godt samarbeid med Norsk Kennel Klub. Fire av seks styremedlemmer har allerede hatt møter, hvor vi diskuterte perspektiv og handlingsplaner. Vi utarbeider nå søknad om samarbeid med NKK, i tillegg til søknader mot bank og øvrige nyttige kontakter.

Vi ønsker å bli bedre kjent med de organisasjoner som er fornuftige å samarbeide med i vår felles vei mot målet. NKKs kompetansegruppe for agility (KG) er en samarbeidspart som i dag har en viktig rolle i agilitysystemet. De fungerer blant annet som bindeledd mellom mange parter. Vi søker et nært og innholdsrikt forhold til de som kan bidra med positive signaler for å nå våre mål.

Åpenhet og demokrati 
Vårt hovedmål er å skape et åpent og gjennomsiktig demokrati med god informasjonsflyt. Informasjonen skal være gjennomtenkt, godt bearbeidet, lest og godkjent før den offentliggjøres. Nettsidene våre (www.agilitynorge.com) er i første omgang det sentrale stedet å finne informasjon om oss og om hva vi gjør. Vi ønsker å få så mange som mulig av Norges agilityutøvere som medlemmer. Ved å stå sammen når vi vårt mål om konstruktiv innflytelse der det er viktig for Norsk agility. En samlet gruppe med godt begrunnede meninger får den gjennomslagskraften på viktige arenaer som agilitysporten trenger. Husk stikkordet samarbeid!

Bli medlem! 
Ved å melde deg inn får du stemmerett og nye muligheter til å påvirke fremtiden for norsk agility. For å få tyngde er vi absolutt avhengig av bred støtte og stor medlemsmasse, så det er viktig at alle blir med! Medlemsavgiften er bare 50 kroner, 25 for juniormedlemmer. Innmelding gjøres foreløpig på mail til agilitynorge@gmail.com

Hjertesaker 
Har du en hjertesak? Så bra! Vi er også lidenskapelig opptatt av å forbedre forholdene for både agiliyutøvere og agilityhunder, men vi må ta ett skritt av gangen. Først og fremst skal vi bygge en solid organisasjon, med korrekthet og troverdighet. Det er derfor ikke sikkert at vi kan hjelpe deg med akkurat din hjertesak riktig enda. Men stol på oss (vi gjør så godt vi kan med din hjelp), når demokratiet er på plass skal vi ta tak i detaljene også. Vi kommer med mer info så fort neste skritt på veien er klart. Husk å melde deg inn!

Leder
Rune A. Huseby

tirsdag 19. juni 2012

Innkalling til konstituerende årsmøte - med sakspapirer

Nå er det bare to uker igjen!
Her ligger det meste som er å vite om møtet i Stavanger: https://docs.google.com/open?id=0ByXcCrEqRzDdSE5MUjQ4Yjh2Nkk

Du kan følge linken til et google-dokument i pdf-format som du kan laste ned, dele, printe ut osv, eller du kan se på det som forhåndsvisning nedenfor:


fredag 8. juni 2012

Presentasjon av kandidat: Isabelle (styremedlem)

Presentasjon: Ingerid (styremedlem)
Jeg heter Ingerid Klaveness, er 27 år, og bor i Telemark. Hjemme hos meg og samboeren Sigurd bor tre klasse 3-hunder: en schipperke, en lapsk vallhund og en border collie.

Jeg har studert miljø og naturforvaltning, og jobbet som journalist og fotograf. For tiden er jeg sykemeldt på heltid. Du kan lese mer om meg på www.ingerid.no

Organisasjonserfaringen min er begrenset, men Norsk Agiliyforening er mitt initiativ og mitt hjertebarn - jeg har puslet med dette i flere år før prosjektet endelig kom på bena i 2012. Det er litt skummelt å slippe taket, men det er tross alt hele poenget - å skape en selvstendig, demokratisk organisasjon hvor flertallet styrer, uavhengig av mine egne ønsker. Hjertesaken min er vel også så enkel - jeg ønsker et åpent agilitydemokrati.
Presentasjon av kandidat: Lene (leder/styremedlem)

tirsdag 29. mai 2012

Konstituerende årsmøte


For å ha møte- og stemmerett må du rett og slett være interessert i norsk agilitysport, og ha til hensikt å melde deg inn når organisasjonen er konstituert. Det vil bli ført lister.

Fullstendig innkalling med saksdokumenter blir offentliggjort (blant annet her) innen 13. juni.

Velkommen!
Info om Konstituerende årsmøte.


Sted: Voll idrettshus, Vollvegen 4 (under Agilityuken2012 arrangementet)
Dato: Onsdag 4.juli 2012
Klokken: 19:00

Saksliste

1.   Valg av referent
2.   Valg av møteleder/dirigent
3.   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet
4.   Valg av tellekorps
5.   Godkjenning av innkallingen
6.   Valg av navn
7.   Godkjenning av lover
8.   Godkjenning av retningslinjer
9.   Fastsette kontingent
10.  Valg av styre og valgkomite
11.  Søknad om opptak i NKK
12.  Innkomne saker


Forslag til innkommende saker må være oss i hende innen 30.mai 2012

Forsalg på kandidater må være oss i hende innen 30.mai 2012

Forslag sendes til agilitynorge@gmail.com


Mhv
Inititativgruppen

fredag 13. april 2012

Det tikker og går

Ikke så mange nyheter her for tiden, men det betyr ikke at vi ikke jobber med saken! I skrivende stund forberedes sakslister og andre dokumenter for det konstituerende årsmøtet (som blir i Stavanger i forbindelse med Agilituken i juli).

Vi jobber også med å skaffe kontaktinformasjon til de mange som er foreslått som kandidater til styre og stell. Hvis du ikke blir kontaktet i løpet av den nærmeste tiden, men likevel kunne tenke deg å bidra gjennom å stå på liste til verv, må du gjerne sende en mail til agilitynorge@gmail.com!

fredag 17. februar 2012

Takk for tilliten!

Nå er spørreundersøkelsen avsluttet, og vi vil ærbødig takke for tilliten. Kort oppsummert:
 • 97% av respondentene støtter at det opprettes en agilityorganisasjon.
 • 96% av disse støtter et samarbeid med NKK.
 • 92% av disse foretrekker klubb som organisasjonsform.

For oss betyr dette at vi kan stole på at vi har agilitymiljøet i ryggen, og vi våger oss derfor på å fortsette det store arbeidet som ligger foran oss.

Årsmøte og medlemskap
Vi planlegger årsmøte i forbindelse med NM i Drammen eller agilityuken i Stavanger. Mer informasjon om tid og sted kommer i god tid før påmeldingsfrister etc. Dette blir et såkalt konstituerende årsmøte, hvor klubben stiftes, og viktige bestemmelser godkjennes. Dette gjelder blant annet vedtekter, styreverv og medlemskontigent.

For å få være med på årsmøtet, må du være interessert i å melde deg inn, selv om innmelding altså ikke kan skje før etter møtet. Det vil bli ført lister.

Styre og stell
Vi har fått inn en lang rekke forslag på personer som kandidater til styre og komiteer. Alle disse vil i løpet av de neste ukene bli kontaktet og forespurt om de kan tenke seg å stille til valg, og i så fall hvilke verv som er interessante. Slik vil vi utarbeide en liste med kandidater som stemmes over på møtet.

Hvis du ikke vet om du er foreslått, men ønsker å være med på denne listen, kan du sende oss en e-post: agilitynorge@gmail.com

Nyheter vil fortløpende bli å lese på www.agilitynorge.com

Åpent brev til NKKs administrasjon

På bakgrunn av noen uheldige misforståelser, har vi forfattet dette åpne brevet til NKKs administrasjon:

Åpent brev til NKKs administrasjon


Høsten 2011 samlet en gruppe agilityutøvere seg for å få i gang et demokratisk styre for agilitysporten i Norge. Lenge har miljøet hatt ønsker om en agilityorganisasjon, men ingen har tatt steget for å opprette en, og de forsøkene som har vært gjort har blitt avsluttet av ulike grunner.

Det har ulmet lenge i miljøet og dette skyldes delvis en kunnskapsmangel på hvordan agilityen er organisert idag, men også misnøye over de beslutninger som er tatt. Det vi i stiftelsesgruppen for den nye agilityorganisasjonen står for og ønsker oss, er en mer åpen og demokratisk organisering av agilitysporten i Norge hvor agilityutøverne kan være med på å forme sporten sammen med NKK.

Vi har sett på det som lite konstruktivt at diskusjoner har rast både høyt og lavt i ulike fora, særlig det siste året. Det fører sjelden med seg gode endringer. Utfordringen med dagens organisering er at alle uttalelser om agilitysporten må gå via hundeklubbene. De fleste hundeklubber har andre ting de vil fokusere på og agilityen kan fort komme ned på prioriteringslisten. Derfor har vi sett på mulighetene for å opprette en organisasjon hvor alle agilityinteresserte åpent kan diskutere aktuelle problemstillinger, og på demokratisk vis bli enige.

Flere forutsetninger må ligge til grunn for å nå målet vårt. En av forutsetningene er at vi behøver vi et tett samarbeid med NKK, og en annen er at vi vi må ha agilitymiljøet og utøverne i ryggen for å få resultater.

For å forsikre oss om at vi har støtte i agilitymiljøet for vårt videre arbeid, så vi på det som nødvendig å gi utøverne en mulighet til å si hva de ønsker seg. Dette har vi gjort gjennom en spørreundersøkelse som er publisert på www.agilitynorge.com. Vi har blant annet distribuert undersøkelsen gjennom å sende denne til NKKs samarbeidende klubber., som et ledd for å forsikre oss om at alle aktive utøvere får mulighet til å uttale seg. Vi har mottatt kritikk på at deltagere av undersøkelsen måtte skrive inn sitt NKK medlemsnummer og at dette derfor kunne virke som at dette var noe NKK sendte ut.

Det var ikke vår hensikt å utgi oss for å være fra NKK eller en samarbeidende klubb, men mente at ved å be om medlemsnummer så ville terskelen for å avgi falske besvarelser være høy. Jeg beklager derfor på vegne av stifelsesgruppen at dette ble oppfattet som en trojansk hest som ble sendt rundt i NKK-systemet, vi burde vært mer kritiske til hva vi ba om i starten av undersøkelsen. Videre er det viktig å få frem at vi ikke ønsker konkurrerende virksomhet mot NKK og de samarbeidende klubber og beklager at vi ikke var tydelige nok med dette da spørreundersøkelsen gikk ut.

Hensikten vår var å engasjere agilitymiljøet og gi den enkelte utøver en stemme over hvordan de ønsket å organisere agilitysporten i Norge. Det kommer også klart frem fra undersøkelsen at vi ønsker en organisasjon i klubbformat og samarbeid med NKK, men vi ga agilityutøverne en mulighet til å motsi osshvis de ønsket noe annet.

Resultatet av spørreundersøkelsen viser at et overveldende flertall ønsker seg agilitysporten organisert som spesialklubb under Norsk Kennel Klub. Stiftelsesgruppens videre arbeid blir derfor å opprette en klubb, og deretter søke samarbeid med NKK. Vi legger ned mye ressurser i dette arbeidet og håper på en åpen dialog med dere for å ha et godt samarbeid nå og i fremtiden.

Stiftelsesgruppen består i dag av: undertegnede, Ingerid Klaveness (informasjonsansvarlig), Isabelle Simonsen, Frode Grande, Emma Wallner og Ole Sagløkken. For mer informasjon om arbeidet vårt, kan dere ta en titt på www.agilitynorge.com

På vegne av stiftelsesgruppen;
Med vennlig hilsen
Lene Kristin Wilhelmsen
NKK-kontakt
mob: +47 907 21 682
www.agilitynorge.com

torsdag 16. februar 2012

To nye agilityforum

Hvis man vil få med seg siste nytt om agility, er det lurt å se østover. Svenskene har i mange år hatt "agilitylistan", et epost-liste i form av et yahoo-forum. Det finnes en tilsvarende norsk "agilityforum"-liste, men den er ikke videre aktiv. Mange nordmenn følger derfor med på den svenske. De siste dagene har det kommet to nye initiativ for å modernisere det hele.

Det ene er en facebook-gruppe som heter "Agilitynytt i Sverige" (du finner den foreløpig på denne linken, eller ved å søke etter navnet på facebook).

Det andre er et godt, gammeldags forum, på adressen agilityforum.eu.

God fornøyelse!

Undersøkelsen er avsluttet

Vår spørreundersøkelse er nå avsluttet.

Resultatene skal bearbeides, og mer om dem kommer i morgen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har svart! Det er av stor verdi for det videre arbeidet at at vi nå vet hva flertallet ønsker seg.

fredag 3. februar 2012

Hva ønsker du?

Vi har laget en spørreundersøkelse som alle aktive agilityutøvere er velkomne til å delta i. Utfallet av denne vil avgjøre hvordan det videre arbeidet ser ut.

Undersøkelsen handler i all hovedsak om tre sentrale spørsmål:
 • Bør det opprettes en interesseorganisasjon for norsk agilitysport?
 • Bør denne i så fall samarbeide med NKK?
 • Bør denne i så fall følge klubb- eller forbundsformat?

Vi ber om at du leser forklaringen til hvert spørsmål grundig, da noen av alternativene vil bety at vi legger ned dette arbeidet (eller gir stafettpinnen videre, hvis det skulle vise seg at andre er villig til å fortsette jobben).

Hver utøver kan stemme én gang, og siste frist er 15. februar.

Undersøkelsen er nå stengt.


Parallelt med vårt arbeid, jobber Hege Svebakken med en undersøkelse om hvilke ønsker utøverne har for hvordan NM skal arrangeres de kommende årene. De som ønsker mer informasjon om dette, kan kontakte henne på e-post: hege.svebakken@tokerud.gs.oslo.no