fredag 17. februar 2012

Takk for tilliten!

Nå er spørreundersøkelsen avsluttet, og vi vil ærbødig takke for tilliten. Kort oppsummert:
  • 97% av respondentene støtter at det opprettes en agilityorganisasjon.
  • 96% av disse støtter et samarbeid med NKK.
  • 92% av disse foretrekker klubb som organisasjonsform.

For oss betyr dette at vi kan stole på at vi har agilitymiljøet i ryggen, og vi våger oss derfor på å fortsette det store arbeidet som ligger foran oss.

Årsmøte og medlemskap
Vi planlegger årsmøte i forbindelse med NM i Drammen eller agilityuken i Stavanger. Mer informasjon om tid og sted kommer i god tid før påmeldingsfrister etc. Dette blir et såkalt konstituerende årsmøte, hvor klubben stiftes, og viktige bestemmelser godkjennes. Dette gjelder blant annet vedtekter, styreverv og medlemskontigent.

For å få være med på årsmøtet, må du være interessert i å melde deg inn, selv om innmelding altså ikke kan skje før etter møtet. Det vil bli ført lister.

Styre og stell
Vi har fått inn en lang rekke forslag på personer som kandidater til styre og komiteer. Alle disse vil i løpet av de neste ukene bli kontaktet og forespurt om de kan tenke seg å stille til valg, og i så fall hvilke verv som er interessante. Slik vil vi utarbeide en liste med kandidater som stemmes over på møtet.

Hvis du ikke vet om du er foreslått, men ønsker å være med på denne listen, kan du sende oss en e-post: agilitynorge@gmail.com

Nyheter vil fortløpende bli å lese på www.agilitynorge.com

Åpent brev til NKKs administrasjon

På bakgrunn av noen uheldige misforståelser, har vi forfattet dette åpne brevet til NKKs administrasjon:

Åpent brev til NKKs administrasjon


Høsten 2011 samlet en gruppe agilityutøvere seg for å få i gang et demokratisk styre for agilitysporten i Norge. Lenge har miljøet hatt ønsker om en agilityorganisasjon, men ingen har tatt steget for å opprette en, og de forsøkene som har vært gjort har blitt avsluttet av ulike grunner.

Det har ulmet lenge i miljøet og dette skyldes delvis en kunnskapsmangel på hvordan agilityen er organisert idag, men også misnøye over de beslutninger som er tatt. Det vi i stiftelsesgruppen for den nye agilityorganisasjonen står for og ønsker oss, er en mer åpen og demokratisk organisering av agilitysporten i Norge hvor agilityutøverne kan være med på å forme sporten sammen med NKK.

Vi har sett på det som lite konstruktivt at diskusjoner har rast både høyt og lavt i ulike fora, særlig det siste året. Det fører sjelden med seg gode endringer. Utfordringen med dagens organisering er at alle uttalelser om agilitysporten må gå via hundeklubbene. De fleste hundeklubber har andre ting de vil fokusere på og agilityen kan fort komme ned på prioriteringslisten. Derfor har vi sett på mulighetene for å opprette en organisasjon hvor alle agilityinteresserte åpent kan diskutere aktuelle problemstillinger, og på demokratisk vis bli enige.

Flere forutsetninger må ligge til grunn for å nå målet vårt. En av forutsetningene er at vi behøver vi et tett samarbeid med NKK, og en annen er at vi vi må ha agilitymiljøet og utøverne i ryggen for å få resultater.

For å forsikre oss om at vi har støtte i agilitymiljøet for vårt videre arbeid, så vi på det som nødvendig å gi utøverne en mulighet til å si hva de ønsker seg. Dette har vi gjort gjennom en spørreundersøkelse som er publisert på www.agilitynorge.com. Vi har blant annet distribuert undersøkelsen gjennom å sende denne til NKKs samarbeidende klubber., som et ledd for å forsikre oss om at alle aktive utøvere får mulighet til å uttale seg. Vi har mottatt kritikk på at deltagere av undersøkelsen måtte skrive inn sitt NKK medlemsnummer og at dette derfor kunne virke som at dette var noe NKK sendte ut.

Det var ikke vår hensikt å utgi oss for å være fra NKK eller en samarbeidende klubb, men mente at ved å be om medlemsnummer så ville terskelen for å avgi falske besvarelser være høy. Jeg beklager derfor på vegne av stifelsesgruppen at dette ble oppfattet som en trojansk hest som ble sendt rundt i NKK-systemet, vi burde vært mer kritiske til hva vi ba om i starten av undersøkelsen. Videre er det viktig å få frem at vi ikke ønsker konkurrerende virksomhet mot NKK og de samarbeidende klubber og beklager at vi ikke var tydelige nok med dette da spørreundersøkelsen gikk ut.

Hensikten vår var å engasjere agilitymiljøet og gi den enkelte utøver en stemme over hvordan de ønsket å organisere agilitysporten i Norge. Det kommer også klart frem fra undersøkelsen at vi ønsker en organisasjon i klubbformat og samarbeid med NKK, men vi ga agilityutøverne en mulighet til å motsi osshvis de ønsket noe annet.

Resultatet av spørreundersøkelsen viser at et overveldende flertall ønsker seg agilitysporten organisert som spesialklubb under Norsk Kennel Klub. Stiftelsesgruppens videre arbeid blir derfor å opprette en klubb, og deretter søke samarbeid med NKK. Vi legger ned mye ressurser i dette arbeidet og håper på en åpen dialog med dere for å ha et godt samarbeid nå og i fremtiden.

Stiftelsesgruppen består i dag av: undertegnede, Ingerid Klaveness (informasjonsansvarlig), Isabelle Simonsen, Frode Grande, Emma Wallner og Ole Sagløkken. For mer informasjon om arbeidet vårt, kan dere ta en titt på www.agilitynorge.com

På vegne av stiftelsesgruppen;
Med vennlig hilsen
Lene Kristin Wilhelmsen
NKK-kontakt
mob: +47 907 21 682
www.agilitynorge.com

torsdag 16. februar 2012

To nye agilityforum

Hvis man vil få med seg siste nytt om agility, er det lurt å se østover. Svenskene har i mange år hatt "agilitylistan", et epost-liste i form av et yahoo-forum. Det finnes en tilsvarende norsk "agilityforum"-liste, men den er ikke videre aktiv. Mange nordmenn følger derfor med på den svenske. De siste dagene har det kommet to nye initiativ for å modernisere det hele.

Det ene er en facebook-gruppe som heter "Agilitynytt i Sverige" (du finner den foreløpig på denne linken, eller ved å søke etter navnet på facebook).

Det andre er et godt, gammeldags forum, på adressen agilityforum.eu.

God fornøyelse!

Undersøkelsen er avsluttet

Vår spørreundersøkelse er nå avsluttet.

Resultatene skal bearbeides, og mer om dem kommer i morgen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har svart! Det er av stor verdi for det videre arbeidet at at vi nå vet hva flertallet ønsker seg.

fredag 3. februar 2012

Hva ønsker du?

Vi har laget en spørreundersøkelse som alle aktive agilityutøvere er velkomne til å delta i. Utfallet av denne vil avgjøre hvordan det videre arbeidet ser ut.

Undersøkelsen handler i all hovedsak om tre sentrale spørsmål:
  • Bør det opprettes en interesseorganisasjon for norsk agilitysport?
  • Bør denne i så fall samarbeide med NKK?
  • Bør denne i så fall følge klubb- eller forbundsformat?

Vi ber om at du leser forklaringen til hvert spørsmål grundig, da noen av alternativene vil bety at vi legger ned dette arbeidet (eller gir stafettpinnen videre, hvis det skulle vise seg at andre er villig til å fortsette jobben).

Hver utøver kan stemme én gang, og siste frist er 15. februar.

Undersøkelsen er nå stengt.


Parallelt med vårt arbeid, jobber Hege Svebakken med en undersøkelse om hvilke ønsker utøverne har for hvordan NM skal arrangeres de kommende årene. De som ønsker mer informasjon om dette, kan kontakte henne på e-post: hege.svebakken@tokerud.gs.oslo.no