fredag 17. februar 2012

Åpent brev til NKKs administrasjon

På bakgrunn av noen uheldige misforståelser, har vi forfattet dette åpne brevet til NKKs administrasjon:

Åpent brev til NKKs administrasjon


Høsten 2011 samlet en gruppe agilityutøvere seg for å få i gang et demokratisk styre for agilitysporten i Norge. Lenge har miljøet hatt ønsker om en agilityorganisasjon, men ingen har tatt steget for å opprette en, og de forsøkene som har vært gjort har blitt avsluttet av ulike grunner.

Det har ulmet lenge i miljøet og dette skyldes delvis en kunnskapsmangel på hvordan agilityen er organisert idag, men også misnøye over de beslutninger som er tatt. Det vi i stiftelsesgruppen for den nye agilityorganisasjonen står for og ønsker oss, er en mer åpen og demokratisk organisering av agilitysporten i Norge hvor agilityutøverne kan være med på å forme sporten sammen med NKK.

Vi har sett på det som lite konstruktivt at diskusjoner har rast både høyt og lavt i ulike fora, særlig det siste året. Det fører sjelden med seg gode endringer. Utfordringen med dagens organisering er at alle uttalelser om agilitysporten må gå via hundeklubbene. De fleste hundeklubber har andre ting de vil fokusere på og agilityen kan fort komme ned på prioriteringslisten. Derfor har vi sett på mulighetene for å opprette en organisasjon hvor alle agilityinteresserte åpent kan diskutere aktuelle problemstillinger, og på demokratisk vis bli enige.

Flere forutsetninger må ligge til grunn for å nå målet vårt. En av forutsetningene er at vi behøver vi et tett samarbeid med NKK, og en annen er at vi vi må ha agilitymiljøet og utøverne i ryggen for å få resultater.

For å forsikre oss om at vi har støtte i agilitymiljøet for vårt videre arbeid, så vi på det som nødvendig å gi utøverne en mulighet til å si hva de ønsker seg. Dette har vi gjort gjennom en spørreundersøkelse som er publisert på www.agilitynorge.com. Vi har blant annet distribuert undersøkelsen gjennom å sende denne til NKKs samarbeidende klubber., som et ledd for å forsikre oss om at alle aktive utøvere får mulighet til å uttale seg. Vi har mottatt kritikk på at deltagere av undersøkelsen måtte skrive inn sitt NKK medlemsnummer og at dette derfor kunne virke som at dette var noe NKK sendte ut.

Det var ikke vår hensikt å utgi oss for å være fra NKK eller en samarbeidende klubb, men mente at ved å be om medlemsnummer så ville terskelen for å avgi falske besvarelser være høy. Jeg beklager derfor på vegne av stifelsesgruppen at dette ble oppfattet som en trojansk hest som ble sendt rundt i NKK-systemet, vi burde vært mer kritiske til hva vi ba om i starten av undersøkelsen. Videre er det viktig å få frem at vi ikke ønsker konkurrerende virksomhet mot NKK og de samarbeidende klubber og beklager at vi ikke var tydelige nok med dette da spørreundersøkelsen gikk ut.

Hensikten vår var å engasjere agilitymiljøet og gi den enkelte utøver en stemme over hvordan de ønsket å organisere agilitysporten i Norge. Det kommer også klart frem fra undersøkelsen at vi ønsker en organisasjon i klubbformat og samarbeid med NKK, men vi ga agilityutøverne en mulighet til å motsi osshvis de ønsket noe annet.

Resultatet av spørreundersøkelsen viser at et overveldende flertall ønsker seg agilitysporten organisert som spesialklubb under Norsk Kennel Klub. Stiftelsesgruppens videre arbeid blir derfor å opprette en klubb, og deretter søke samarbeid med NKK. Vi legger ned mye ressurser i dette arbeidet og håper på en åpen dialog med dere for å ha et godt samarbeid nå og i fremtiden.

Stiftelsesgruppen består i dag av: undertegnede, Ingerid Klaveness (informasjonsansvarlig), Isabelle Simonsen, Frode Grande, Emma Wallner og Ole Sagløkken. For mer informasjon om arbeidet vårt, kan dere ta en titt på www.agilitynorge.com

På vegne av stiftelsesgruppen;
Med vennlig hilsen
Lene Kristin Wilhelmsen
NKK-kontakt
mob: +47 907 21 682
www.agilitynorge.com