fredag 3. februar 2012

Hva ønsker du?

Vi har laget en spørreundersøkelse som alle aktive agilityutøvere er velkomne til å delta i. Utfallet av denne vil avgjøre hvordan det videre arbeidet ser ut.

Undersøkelsen handler i all hovedsak om tre sentrale spørsmål:
  • Bør det opprettes en interesseorganisasjon for norsk agilitysport?
  • Bør denne i så fall samarbeide med NKK?
  • Bør denne i så fall følge klubb- eller forbundsformat?

Vi ber om at du leser forklaringen til hvert spørsmål grundig, da noen av alternativene vil bety at vi legger ned dette arbeidet (eller gir stafettpinnen videre, hvis det skulle vise seg at andre er villig til å fortsette jobben).

Hver utøver kan stemme én gang, og siste frist er 15. februar.

Undersøkelsen er nå stengt.


Parallelt med vårt arbeid, jobber Hege Svebakken med en undersøkelse om hvilke ønsker utøverne har for hvordan NM skal arrangeres de kommende årene. De som ønsker mer informasjon om dette, kan kontakte henne på e-post: hege.svebakken@tokerud.gs.oslo.no