fredag 17. februar 2012

Takk for tilliten!

Nå er spørreundersøkelsen avsluttet, og vi vil ærbødig takke for tilliten. Kort oppsummert:
  • 97% av respondentene støtter at det opprettes en agilityorganisasjon.
  • 96% av disse støtter et samarbeid med NKK.
  • 92% av disse foretrekker klubb som organisasjonsform.

For oss betyr dette at vi kan stole på at vi har agilitymiljøet i ryggen, og vi våger oss derfor på å fortsette det store arbeidet som ligger foran oss.

Årsmøte og medlemskap
Vi planlegger årsmøte i forbindelse med NM i Drammen eller agilityuken i Stavanger. Mer informasjon om tid og sted kommer i god tid før påmeldingsfrister etc. Dette blir et såkalt konstituerende årsmøte, hvor klubben stiftes, og viktige bestemmelser godkjennes. Dette gjelder blant annet vedtekter, styreverv og medlemskontigent.

For å få være med på årsmøtet, må du være interessert i å melde deg inn, selv om innmelding altså ikke kan skje før etter møtet. Det vil bli ført lister.

Styre og stell
Vi har fått inn en lang rekke forslag på personer som kandidater til styre og komiteer. Alle disse vil i løpet av de neste ukene bli kontaktet og forespurt om de kan tenke seg å stille til valg, og i så fall hvilke verv som er interessante. Slik vil vi utarbeide en liste med kandidater som stemmes over på møtet.

Hvis du ikke vet om du er foreslått, men ønsker å være med på denne listen, kan du sende oss en e-post: agilitynorge@gmail.com

Nyheter vil fortløpende bli å lese på www.agilitynorge.com