tirsdag 29. mai 2012

Konstituerende årsmøte


For å ha møte- og stemmerett må du rett og slett være interessert i norsk agilitysport, og ha til hensikt å melde deg inn når organisasjonen er konstituert. Det vil bli ført lister.

Fullstendig innkalling med saksdokumenter blir offentliggjort (blant annet her) innen 13. juni.

Velkommen!
Info om Konstituerende årsmøte.


Sted: Voll idrettshus, Vollvegen 4 (under Agilityuken2012 arrangementet)
Dato: Onsdag 4.juli 2012
Klokken: 19:00

Saksliste

1.   Valg av referent
2.   Valg av møteleder/dirigent
3.   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet
4.   Valg av tellekorps
5.   Godkjenning av innkallingen
6.   Valg av navn
7.   Godkjenning av lover
8.   Godkjenning av retningslinjer
9.   Fastsette kontingent
10.  Valg av styre og valgkomite
11.  Søknad om opptak i NKK
12.  Innkomne saker


Forslag til innkommende saker må være oss i hende innen 30.mai 2012

Forsalg på kandidater må være oss i hende innen 30.mai 2012

Forslag sendes til agilitynorge@gmail.com


Mhv
Inititativgruppen