mandag 18. juni 2012

Presentasjon av kandidat: Jan Erik (styremedlem)
Jeg driver eget firma som er konsulent i informasjons/IKT sikkerhet. Firmaet drifter og utvikler AgiPRO. Jeg er 65 år og har drevet med agility konkurranser som utøver og arrangør i 22 år. Har deltatt på landslaget som utøver og leder.

Valgprogram: Mitt ståsted er at foreningen ikke søker om medlemskap i NKK. Jeg mener foreningen bør være frittstående og samarbeide med NKK som en parallell organisasjon. Som medlem i NKK havner vi i samme posisjon som en vanlig hundeklubb og vi vet hvor vanskelig det er å nå fram fra det ståstedet. En annen fordel som frittstående forening er at vi kan søke om medlemskap i Norges Idrettsforbund, og derigjennom nyte godt av tippemidler og andre goder som idrettsforeninger har.

Mvh Jan Erik Østvang