tirsdag 26. juni 2012

Presentasjon av kandidat: Rune (leder/styremedlem)

Rune Huseby:

Det første som er viktig er om det blir en klubb eller forbund vi snakker om så er mitt eneste mål med slik satsing og tidsforbruk å komme nærmere NKK og ha det beste mulige samarbeid som er å få med dem . Bruke de muligheter systemet gir oss. Og det er mange.

Om de som sitter i gruppa ikke  er av samme oppfattning må det kartlegges da orker jeg ikke gå runder med det.
Hva er grunn til at jeg kan si slik. Vet at andre grupper i hunde Norge har lyktes bra med dette arbeidet..
Hva er min bakgrunn. Har erfaring fra styrearbeid i Hydrokonsernet i to perioder.

Har erfaring fra store arbeidsoppdrag i utland med forhandlinger osv.
Driver egen bedrift AS. ( har gjort utrolig mye gjennom mine 53 år, vil måtte  bruke flere sider på dette, men setter opp det som er viktig for oss )
Blir vel sett på som ryddig og kanskje litt petimeter , men ofte er det viktig .

Har temperament. Pågangsmot og gjennomslagskraft, sterkt å si dette men må velge styrker og svakheter man kan stå for.

Mine svakheter  er , har jeg ikke gruppe med meg som står på så orker jeg ikke vekke voksne mennesker, da gjør jeg det heller selv. Det kan ofte bli at jeg gjør alt og ikke slipper til andre. Men er folk med og jobber for felles mål er det en drøm og sette sammen puslespillet til ferdig kabal.

Gjør oppmerksom på at møtet i stavanger uka vil være avgjørende om kandidaten ønsker å gjøre en jobb som står i stil til forventningene.
Arbeidsmetoder og skikk vil være avgjørende for et godt resultat for vår aktivitet.