fredag 3. august 2012

Store nyheter!

Norge har fått en egen agilityorganisasjon: Norsk Agilityklubb!

Onsdag 4. juli ble det avholdt et konstituerende årsmøte på Voll i Rogaland (i forbindelse med Agilityuken 2012). 25 personer var tilstede på møtet, og følgende styre ble valgt:

  • Rune Huseby (leder, Vestfold)
  • Ingerid Klaveness (Telemark)
  • Lene K Wilhlemsen (Sør-Rogaland)
  • Frode Grande (Møre og Romsdal)
  • Annica Vestman (Sør-Trøndelag)
  • Jenni Lethinen (Akershus)
  • Monique Mejlander-Larsen (vara, Buskerud)
  • Beate Harms (vara, Østfold)


I nær fremtid - primæroppgaver 
Styret vil nå jobbe for et godt samarbeid med Norsk Kennel Klub. Fire av seks styremedlemmer har allerede hatt møter, hvor vi diskuterte perspektiv og handlingsplaner. Vi utarbeider nå søknad om samarbeid med NKK, i tillegg til søknader mot bank og øvrige nyttige kontakter.

Vi ønsker å bli bedre kjent med de organisasjoner som er fornuftige å samarbeide med i vår felles vei mot målet. NKKs kompetansegruppe for agility (KG) er en samarbeidspart som i dag har en viktig rolle i agilitysystemet. De fungerer blant annet som bindeledd mellom mange parter. Vi søker et nært og innholdsrikt forhold til de som kan bidra med positive signaler for å nå våre mål.

Åpenhet og demokrati 
Vårt hovedmål er å skape et åpent og gjennomsiktig demokrati med god informasjonsflyt. Informasjonen skal være gjennomtenkt, godt bearbeidet, lest og godkjent før den offentliggjøres. Nettsidene våre (www.agilitynorge.com) er i første omgang det sentrale stedet å finne informasjon om oss og om hva vi gjør. Vi ønsker å få så mange som mulig av Norges agilityutøvere som medlemmer. Ved å stå sammen når vi vårt mål om konstruktiv innflytelse der det er viktig for Norsk agility. En samlet gruppe med godt begrunnede meninger får den gjennomslagskraften på viktige arenaer som agilitysporten trenger. Husk stikkordet samarbeid!

Bli medlem! 
Ved å melde deg inn får du stemmerett og nye muligheter til å påvirke fremtiden for norsk agility. For å få tyngde er vi absolutt avhengig av bred støtte og stor medlemsmasse, så det er viktig at alle blir med! Medlemsavgiften er bare 50 kroner, 25 for juniormedlemmer. Innmelding gjøres foreløpig på mail til agilitynorge@gmail.com

Hjertesaker 
Har du en hjertesak? Så bra! Vi er også lidenskapelig opptatt av å forbedre forholdene for både agiliyutøvere og agilityhunder, men vi må ta ett skritt av gangen. Først og fremst skal vi bygge en solid organisasjon, med korrekthet og troverdighet. Det er derfor ikke sikkert at vi kan hjelpe deg med akkurat din hjertesak riktig enda. Men stol på oss (vi gjør så godt vi kan med din hjelp), når demokratiet er på plass skal vi ta tak i detaljene også. Vi kommer med mer info så fort neste skritt på veien er klart. Husk å melde deg inn!

Leder
Rune A. Huseby