mandag 30. desember 2013

onsdag 20. november 2013

NM blir heretter fast i juni

NKK har annonsert på sine nettsider at NM heretter skal avholdes i forbindelse med den internasjonale utstillingen i Drammen i juni: LINK

Her har vi klippet inn den informasjonen som har kommet hittil:

NM Agility 2014

Fra og med 2014 skal Agility-NM arrangeres på NKK Drammen. Kvalifiseringsperioden for lag er 12.05.2013-12.05.2014, ett år før påmeldingsfristen til NM, som følge av regelverket.
Dette innebærer en overgangsperiode der kvalifiseringsperioden for NM 2014 overlapper perioden for NM 2013. Ifølge regelverket kan en ekvipasje kun delta på lag for én klubb innenfor en og samme kvalifiseringsperiode.
Siden NM 2014 bytter tid og sted åpnes det derfor for skifte klubb pr 01.01.14 etter søknad om dispensasjon fra regelverket.
Søknad om  klubbskifte til NM sendes agility@klubb.nkk.no innen 01.01.2014. Dersom søknaden innvilges vil tidligere kvalifiseringsresultater for denne ekvipasjen slettes, og ekvipasjen blir tellende for sin nye klubb fra 01.01.2014.
NB! Man kan ikke velge hvilken klubb man ønsker å starte for. Den klubben man sender søknad om å konkurrere for fra 1/1-2014 er den klubben man må starte for i 2014.
For NM 2015 og årene fremover gjelder regelverket som normalt.   

"

onsdag 13. november 2013

Storcertet fjernes!

Fra 1. januar 2015 (altså om et drøyt år) trenger man ikke lenger å ta ett av sine tre agility- eller hoppcert på NKKs konkurranser for å få agilitychampionat. Dette ble bestemt på RS forrige helg. Mer informasjon kan man lese her: LINK

Å fjerne storcertet har vært et ytret ønske fra mange hold, blant annet fra agilityutøvere. I praksis har ikke agilitykonkurransene på NKKs utstillinger vært de største konkurransene gjennom året. Storcertet vil også bli borte fra utstillingschampionatet.

For å få tittelen "agilitychampion" eller "hoppchampion" vil man altså, fra 2015, måtte ta tre certifikat, på hvilken norsk konkurranse som helst, for tre ulike dommere (man kan altså ikke ta alle certene for samme dommer). I tillegg kommer krav om at hunden er registrert, og har oppnådd premiegrad 3 eller bedre på utstilling, forutsatt at ikke reglene endres ytterligere før den tid.

mandag 9. september 2013

Reis på møte om sportsgrenenes fremtid 17. september!

Denne informasjonen har nylig kommet fra NKK:

Norsk Kennel Klub ønsker med dette å kalle inn til det lovte oppfølgingsmøte vedr. mulig opprettelse av særkomité.
Møtet blir i NKKs møtelokaler på Bryn, 3. etg., 17. september, kl. 18.00.
Påmelding til møtet gjøres til: marianne.njoten@nkk.no innen 12. september. Antall og navn på representanter bes oppgitt.
Fra NKK møter Marianne Ono Njøten og Trine Hage(ny administrerende direktør).
Vedlagt finner dere den oppnevnte arbeidsgruppens konklusjoner vedr. særkomité på brukshund siden.
Velkommen! 

Dette er et oppfølgingsmøte om mulig omorganisering av den overordnede strukturen som organiserer blant annet agilitysporten. Du kan be din lokale klubb om å sende deg som representant - det er viktig at vi som bryr oss stiller opp på dette møtet.

Kontakt styret i lokalklubben din, spør hvem de har tenkt å sende, pass på at noen reiser, også hvis du ikke har mulighet selv. Møtet er allerede 17. september, og fristen for å melde seg på er på torsdag!

fredag 23. august 2013

Norsk Agilityforening på Facebook

Norsk agilityforening finnes på to ulike steder på facebook.

Vi har en fan-side, for alle som lurer på litt om oss, og vil følge med på nyheter på en enkel måte. Den finner du her: https://www.facebook.com/agilitynorge

I tillegg har vi en lukket gruppe, kun for medlemmer. Hvis du ønsker å bli medlem der, ber du om det, og godkjennes etter at vi har kontrollert at du står i medlemsregisteret. Medlemsgruppen er åpen for alle slags kreative diskusjoner, her drodler vi om hvordan vi vil at agilityfremtiden aller helst skal se ut. LINK


fredag 28. juni 2013

Årsmøte, nytt navn og nytt styre!

8. juni ble det avholdt årsmøte i Sandefjord. Hele protokollen med vedlegg kan man lese her: (LINK)

Det ble vedtatt at Norsk agilityklubb skifter navn til Norsk agilityforening. Vi håper at det nye navnet vil gjøre vår rolle i norsk agility tydeligere – vi er ikke en konkurrent til de lokale hundeklubbene, men ønsker å jobbe for å forbedre den overordnede organiseringen av sporten. Mer om det kan du lese her: (LINK), hvor vi blant annet har publisert et visjonært organisasjonskart.

Det ble også klappet inn noen endringer i styret. Velkommen til ny leder er Nina Hansen og nytt styremedlem Linda Stensrud! Mer om alle de som sitter i styret kan du lese under fanen «styremedlemmene».

Det nye styret har allerede hatt sitt første møte, referat fra det er også lagt ut her på nettsiden, under "om Norsk agilityforening".

Er du ikke medlem enda? Send en mail til agilitynorge@gmail.com - medlemskapet koster bare 50 kroner (25 for junior)!

onsdag 26. juni 2013

Presentasjon av styremedlem: Linda Stensrud


Jeg heter Linda Stensrud og bor i Mjøndalen med samboer Terje og min parson russell terrier Ellie. Jeg trener agility, litt lydighet, blodspor og vi kan også finnes ved et kunst hi i ny og ne.

 Jeg er leder i Hokksund & omegn Hundeklubb og nestleder i NKK Buskerud. Sitter selvfølgelig også i ag komiteen i HOHK. Har vanskelig for å si nei til ting jeg brenner for og havnet dermed som styremedlem i Norsk agility forening.

 Jeg er utdannet Elkraftingeniør og jobber i et sterkt mannsomminert yrke, har bodd flere år i utlandet i min ungdom og jobbet der med araberhester. Så hest har betydd mye for meg og sikkert derfor jeg endte opp med en Jack Russell som min første hund. Har selvfølgelig vokst opp med hund og da hadde vi Welch Corgie, Schæfer og en Vestgøtaspets.

 Jeg ønsker meg en agility organisasjon som får et overordnet ansvar for sporten vår. En organisajon som kan utvikle sporten på en åpen og demokratisk måte.

fredag 21. juni 2013

Presentasjon av leder: Nina Hansen

Jeg har drevet med hund i 26 år og har vært aktiv i forskjellige klubbverv siden den gang. Har hatt forskjellige roller; alt fra leder, revisor, regnskapfører, fagleder etc. Jeg er opprinnelig fra Bergen men bor nå i Tønsberg.

Startet med atility i 1996 og konkurrerer for tiden med 1 Papillon og 2 Border Collier. Har også instruert siden 1997 og ble i 2007 NKK Trinn II instruktør.

Har gjennom mange år i arbeidslivet jobbet mye mot de største kundene i Norge og har mye erfaring innen koordinering, relasjonsarbeid samt drive prosesser frem mot beslutninger. Solid nasjonal og internasjonal forhandlingserfaring.


lørdag 18. mai 2013

Årsmøte innkalling 2013Vi kaller herved inn til årsmøte 2013 i Norsk Agilityklubb, kl.1900 i Bugårdsparken, Sandefjord


Sakslisten med vedlegg finnes her

mandag 11. mars 2013

Årsmøte 2013

Årsmøtet i Norsk Agilityklubb blir lørdag 8. juni 2013 i forbindelse med dobbeltstevnet i Sandefjord.

Vi er klar over at det foregår agilitykonkurranser andre steder i landet også den helgen, men har gjort vårt beste for å finne en dato da vi tror at mange agilityutøvere vil være samlet på ett sted. Vi håper denne datoen passer for mange. For de som ikke har anledning til å være tilstede, vil det være mulighet for å levere forhåndsstemmer.

Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 4. mai. Valkomiteen kan kontaktes på mail: agilityvalg@gmail.com

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til klubben på e-post, innen samme dato: 4. mai. Adresse: agilitynorge@gmail.com

Etter årsmøtet blir det åpent medlemsmøte.

tirsdag 26. februar 2013

Organisasjonskart

Vi har laget et forslag til organisasjonskart, som viser hvordan vi ser for oss at norsk agilitysport kan organiseres. Dette er ikke et bilde på dagens virkelighet, men en forklaring på hva vi ønsker å jobbe for å få til. Det kommer til å være til behandling på neste årsmøte, slik at medlemmene får mulighet til å påvirke.


Her følger litt utbrodering om de ulike postene i kartet:

Generalforsamlingen er åpen for alle klubbens medlemmer, i praksis vil denne være årsmøtet. Generalforsamlingen er grasrota og toppen av maktpyramiden på én gang. Her velges styret, representanter til FCI og Nordisk Kennelunion, og eventuelt representant til NKKs særkomité hvis denne blir opprettet (mer om opprettelsen av særkomité kan du lese på nkk.no).

Styret velges av generalforsamlingen. Det jobber for medlemmene mellom årsmøtene, i samarbeid med representantene hos NKK, FCI og NKU. Styret nedsetter arbeidsgrupper og oppnevner komiteer. Styrets arbeid skal i så stor grad som mulig være offentlig og tilgjengelig for medlemmene.

Komiteer og arbeidsgrupper har ansvar for viktige deler av agilitysporten. Vi ser for oss blant annet en dommerkomité, en instruktørkomité og landslagsledelse. I tillegg vil det nedsettes arbeidsgrupper når det er behov for det, for eksempel til å utarbeide forslag til regelendringer.

Åpenhet og demokrati er våre viktigste stikkord. Vi jobber blant annet med å utarbeide et forslag til høringsprosesser (som skal følges ved for eksempel regelendringer). Sentralt er at forslag som utarbeides av en arbeidsgruppe skal ut på åpne høringer før det tas beslutninger.

onsdag 30. januar 2013

Medlemsgiro på vei i e-posten

Vi har i dag sendt ut giro til over 50 blivende medlemmer.

Hvis du har kontaktet oss om medlemskap, men mot formodning ikke fått mail i dag, ber vi deg forsøke på nytt: agilitynorge@gmail.com

Velkommen som medlem!

mandag 28. januar 2013

Ny leder, ny bankkonto og spennende nyheter fra NKK

På grunn av endringer i arbeidssituasjon, har leder Rune Huseby trukket seg. Varamedlem Monique Mejlander-Larsen har tredd inn som styremedlem, og nestleder Lene Kristin Wilhelmsen har overtatt lederjobben. Styret ser nå slik ut:

Lene Kristin Wilhelmsen: leder
Jenni Lethinen: nestleder
Monique Mejlander-Larsen: sekretær
Frode Grande: kasserer
Ingerid Klaveness: web- og medlemsansvarlig
Annica Vestman
Beate Harms (vara)

Det nye styret samarbeider bra. Vi har hatt flere styremøter den siste tiden, og i tillegg deltok fire av styrets medlemmer på NKKs møte om eventuell opprettelse av ny særkomité for bruks- og aktivitetsgrener.

Slik vi oppfatter det ønsker NKK at de hundesportene som ikke allerede har en interesseorganisasjon (blant annet agility) organiserer seg i en eller annen form. I en eventuell særkomité vil det sitte representanter for de ulike sportene, utnevnt av hver sports organisasjon eller miljø. Vi håper å kunne bidra i arbeidet med å samle agilityNorge.

Mer om møtet hos NKK kan du lese her: http://web2.nkk.no/forside/opprettelse-av-ny-saerkomite/

Enda en god nyhet: vi har fått på plass bankkonto for betaling av medlemsavgift (for 2013 satt til 50 kroner).  Alle som har sendt oss e-post om medlemskap vil få tilsendt betalingsinfo. Hvis du ønsker å bli medlem, kan du ta kontakt på agilitynorge@gmail.com

Vi ser svært positivt på tiden fremover, og lover å gjøre vårt beste.

/styret