mandag 28. januar 2013

Ny leder, ny bankkonto og spennende nyheter fra NKK

På grunn av endringer i arbeidssituasjon, har leder Rune Huseby trukket seg. Varamedlem Monique Mejlander-Larsen har tredd inn som styremedlem, og nestleder Lene Kristin Wilhelmsen har overtatt lederjobben. Styret ser nå slik ut:

Lene Kristin Wilhelmsen: leder
Jenni Lethinen: nestleder
Monique Mejlander-Larsen: sekretær
Frode Grande: kasserer
Ingerid Klaveness: web- og medlemsansvarlig
Annica Vestman
Beate Harms (vara)

Det nye styret samarbeider bra. Vi har hatt flere styremøter den siste tiden, og i tillegg deltok fire av styrets medlemmer på NKKs møte om eventuell opprettelse av ny særkomité for bruks- og aktivitetsgrener.

Slik vi oppfatter det ønsker NKK at de hundesportene som ikke allerede har en interesseorganisasjon (blant annet agility) organiserer seg i en eller annen form. I en eventuell særkomité vil det sitte representanter for de ulike sportene, utnevnt av hver sports organisasjon eller miljø. Vi håper å kunne bidra i arbeidet med å samle agilityNorge.

Mer om møtet hos NKK kan du lese her: http://web2.nkk.no/forside/opprettelse-av-ny-saerkomite/

Enda en god nyhet: vi har fått på plass bankkonto for betaling av medlemsavgift (for 2013 satt til 50 kroner).  Alle som har sendt oss e-post om medlemskap vil få tilsendt betalingsinfo. Hvis du ønsker å bli medlem, kan du ta kontakt på agilitynorge@gmail.com

Vi ser svært positivt på tiden fremover, og lover å gjøre vårt beste.

/styret