tirsdag 26. februar 2013

Organisasjonskart

Vi har laget et forslag til organisasjonskart, som viser hvordan vi ser for oss at norsk agilitysport kan organiseres. Dette er ikke et bilde på dagens virkelighet, men en forklaring på hva vi ønsker å jobbe for å få til. Det kommer til å være til behandling på neste årsmøte, slik at medlemmene får mulighet til å påvirke.


Her følger litt utbrodering om de ulike postene i kartet:

Generalforsamlingen er åpen for alle klubbens medlemmer, i praksis vil denne være årsmøtet. Generalforsamlingen er grasrota og toppen av maktpyramiden på én gang. Her velges styret, representanter til FCI og Nordisk Kennelunion, og eventuelt representant til NKKs særkomité hvis denne blir opprettet (mer om opprettelsen av særkomité kan du lese på nkk.no).

Styret velges av generalforsamlingen. Det jobber for medlemmene mellom årsmøtene, i samarbeid med representantene hos NKK, FCI og NKU. Styret nedsetter arbeidsgrupper og oppnevner komiteer. Styrets arbeid skal i så stor grad som mulig være offentlig og tilgjengelig for medlemmene.

Komiteer og arbeidsgrupper har ansvar for viktige deler av agilitysporten. Vi ser for oss blant annet en dommerkomité, en instruktørkomité og landslagsledelse. I tillegg vil det nedsettes arbeidsgrupper når det er behov for det, for eksempel til å utarbeide forslag til regelendringer.

Åpenhet og demokrati er våre viktigste stikkord. Vi jobber blant annet med å utarbeide et forslag til høringsprosesser (som skal følges ved for eksempel regelendringer). Sentralt er at forslag som utarbeides av en arbeidsgruppe skal ut på åpne høringer før det tas beslutninger.