mandag 11. mars 2013

Årsmøte 2013

Årsmøtet i Norsk Agilityklubb blir lørdag 8. juni 2013 i forbindelse med dobbeltstevnet i Sandefjord.

Vi er klar over at det foregår agilitykonkurranser andre steder i landet også den helgen, men har gjort vårt beste for å finne en dato da vi tror at mange agilityutøvere vil være samlet på ett sted. Vi håper denne datoen passer for mange. For de som ikke har anledning til å være tilstede, vil det være mulighet for å levere forhåndsstemmer.

Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 4. mai. Valkomiteen kan kontaktes på mail: agilityvalg@gmail.com

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til klubben på e-post, innen samme dato: 4. mai. Adresse: agilitynorge@gmail.com

Etter årsmøtet blir det åpent medlemsmøte.