fredag 21. juni 2013

Presentasjon av leder: Nina Hansen

Jeg har drevet med hund i 26 år og har vært aktiv i forskjellige klubbverv siden den gang. Har hatt forskjellige roller; alt fra leder, revisor, regnskapfører, fagleder etc. Jeg er opprinnelig fra Bergen men bor nå i Tønsberg.

Startet med atility i 1996 og konkurrerer for tiden med 1 Papillon og 2 Border Collier. Har også instruert siden 1997 og ble i 2007 NKK Trinn II instruktør.

Har gjennom mange år i arbeidslivet jobbet mye mot de største kundene i Norge og har mye erfaring innen koordinering, relasjonsarbeid samt drive prosesser frem mot beslutninger. Solid nasjonal og internasjonal forhandlingserfaring.