mandag 9. september 2013

Reis på møte om sportsgrenenes fremtid 17. september!

Denne informasjonen har nylig kommet fra NKK:

Norsk Kennel Klub ønsker med dette å kalle inn til det lovte oppfølgingsmøte vedr. mulig opprettelse av særkomité.
Møtet blir i NKKs møtelokaler på Bryn, 3. etg., 17. september, kl. 18.00.
Påmelding til møtet gjøres til: marianne.njoten@nkk.no innen 12. september. Antall og navn på representanter bes oppgitt.
Fra NKK møter Marianne Ono Njøten og Trine Hage(ny administrerende direktør).
Vedlagt finner dere den oppnevnte arbeidsgruppens konklusjoner vedr. særkomité på brukshund siden.
Velkommen! 

Dette er et oppfølgingsmøte om mulig omorganisering av den overordnede strukturen som organiserer blant annet agilitysporten. Du kan be din lokale klubb om å sende deg som representant - det er viktig at vi som bryr oss stiller opp på dette møtet.

Kontakt styret i lokalklubben din, spør hvem de har tenkt å sende, pass på at noen reiser, også hvis du ikke har mulighet selv. Møtet er allerede 17. september, og fristen for å melde seg på er på torsdag!