onsdag 20. november 2013

NM blir heretter fast i juni

NKK har annonsert på sine nettsider at NM heretter skal avholdes i forbindelse med den internasjonale utstillingen i Drammen i juni: LINK

Her har vi klippet inn den informasjonen som har kommet hittil:

NM Agility 2014

Fra og med 2014 skal Agility-NM arrangeres på NKK Drammen. Kvalifiseringsperioden for lag er 12.05.2013-12.05.2014, ett år før påmeldingsfristen til NM, som følge av regelverket.
Dette innebærer en overgangsperiode der kvalifiseringsperioden for NM 2014 overlapper perioden for NM 2013. Ifølge regelverket kan en ekvipasje kun delta på lag for én klubb innenfor en og samme kvalifiseringsperiode.
Siden NM 2014 bytter tid og sted åpnes det derfor for skifte klubb pr 01.01.14 etter søknad om dispensasjon fra regelverket.
Søknad om  klubbskifte til NM sendes agility@klubb.nkk.no innen 01.01.2014. Dersom søknaden innvilges vil tidligere kvalifiseringsresultater for denne ekvipasjen slettes, og ekvipasjen blir tellende for sin nye klubb fra 01.01.2014.
NB! Man kan ikke velge hvilken klubb man ønsker å starte for. Den klubben man sender søknad om å konkurrere for fra 1/1-2014 er den klubben man må starte for i 2014.
For NM 2015 og årene fremover gjelder regelverket som normalt.   

"