tirsdag 11. mars 2014

NB! Årsmøtet flyttes til ny adresse

På grunn av Moniques uventede bortgang må vi flytte årsmøtet. Ikke i tid, men til nytt sted. Det er altså fortsatt mandag 17. mars som gjelder, men ny adresse er: Ringeriksveien 20, 3400 Lier. Hvis du ikke finner frem, kan du ringe styremedlem Linda på telefon: 992 993 93.

NB, oppdatert fra ringeriksveien 16 til 20, altså fire husnummer bort i gaten.