torsdag 17. oktober 2019

Om Norsk agilityforening

Om Norsk agilityforening

Hvem, hva, hvorfor, hvordan, og for hvem?

Norsk agilityforening er en interesseorganisasjon for agilitysporten i Norge.  Foreningen skal jobbe for sportens og utøvernes beste. I dag er påvirkningsmuligheten fra en utøver avhengig av hvilken klubb man er medlem i. Er man uheldig videreformidles ikke saker fra NKK til aktive utøvere i egen klubb. Dette medfører da at man ikke får brukt sin egen stemme når regelverks-forslag eller andre forslag som påvirker egen sport skal tas opp til beslutning i NKK. Dette ønsker vi å endre på! I første omgang har vi forsøkt å spre informasjon til våre medlemmer hver gang NKK sender noe agilityrelevant til klubbene, slik at man selv kan ta kontakt med egen klubb og påvirke fra den kanten. På sikt håper vi at det er mulig å tilrettelegge bedre, for å gi alle en anledning til å kunne bidra i utviklingen av agilitysporten, uavhengig av hvor man bor i landet og hvilke muligheter man har rundt seg. Alle skal få bruke sin stemme!

Bli medlem!

Ved å melde deg inn får du stemmerett og nye muligheter til å påvirke fremtiden for norsk agility. For å få
tyngde er vi avhengig av bred støtte og stor medlemsmasse - det er derfor viktig at alle blir med!

Medlemsavgiften er på kun 50 kroner, 25kr for juniormedlemmer.
Send en mail til agilitynorge@gmail.com, så får du giro og  informasjon om registrering.

Ved årsmøte 18. mars 2015 ble det vedtatt å gjøre medlemskontingenten til en engangs innmelding for
medlemmene. De som innbetaler medlemsavgiften vil bli permanent medlem av Norsk agilityforening - frem
til eventuelt årsmøte bestemmer noe annet eller medlemmet selv ønsker å gi styret sin oppsigelse.

Styret består av følgende personer:  • Tone Cecilie Høgestøl
  • Camilla Knudsen
  • Kjersti Jørgensen
  • Rikke Masternes
  • Julie Torgersen Nilsen
  • Hanne Westmo Jørgensen
  • Frode Grande
  • Vara: Ingerid Klaveness
  • Vara: Ida Wam Bøyesen


Ildsjelprisen:Referater fra styremøter:Årsmøtepapirer:


Vedtekter:Kontaktinformasjon

Organisasjonens epostadresse: agilitynorge@gmail.com
Valgkomiteen: agilityvalg@gmail.com


Logo

Høyoppløselig logo kan lastes ned ved å klikke på bildet, og deretter høyreklikke (lagre som).