Om Norsk agilityforening

Hvem, hva, hvorfor, hvordan, og for hvem?

Mange er misfornøyd med mangelen på demokrati og åpenhet rundt sportens organisering, og dette ønsker vi å forbedre. Norsk agilityforening skal jobbe for sportens og utøvernes beste, i første omgang ved å bygge opp et åpent demokrati. Du kan lese mer om hvordan vi ser for oss at sporten kan organiseres her: LINK


Bli medlem!

Ved å melde deg inn får du stemmerett og nye muligheter til å påvirke fremtiden for norsk agility. For å få tyngde er vi absolutt avhengig av bred støtte og stor medlemsmasse - så det er viktig at alle blir med!


Medlemsavgiften er bare 50 kroner, 25 for juniormedlemmer.
Send en mail til agilitynorge@gmail.com så får du giro og informasjon om registrering.


Ved årsmøte 18. mars 2015 ble det vedtatt å gjøre medlemskontingenten til en engangs innmelding for medlemmene. De som innbetaler medlemsavgiften vil bli permanent medlem av Norsk agilityforening - frem til eventuelt årsmøte bestemmer noe annet eller medlemmet selv ønsker å gi styret sin oppsigelse.


Styret består av følgende personer:

  • Tone Cecilie Høgestøl
  • Ingerid Klaveness
  • Frode Grande
  • Ida Wam Bøyesen
  • Silje Johansen
  • Ina Himle
  • Astrid Nornes


Ildsjelprisen:


Referater fra styremøter:

LINK


Årsmøtepapirer:Vedtekter:

LINK


Kontaktinformasjon

Organisasjonens epost-adresse: agilitynorge(a)gmail.com
Webansvarlig: ingerid.klaveness(a)gmail.com
Logo

Høyoppløselig logo kan lastes ned ved å klikke på bildet, og deretter høyreklikke (lagre som).